Magie Mýtu Cthulhu

7. července 2010 v 23:12 | Zatím si nezvolil jméno |  Články
Mýtus Cthulhu je mytologie, kterou vytvořil americký spisovatel H.P.Lovecraft.Není však jejím jediným autorem, ještě během jeho života se na tomto mýtu podílelo množství umělců, jako byli Clark Ashton Smith, Rober E. Howard a nebo třeba Robert Bloch.Po Lovecraftově smrti mnoho dalších spisovatelů pokračovalo a dodnes pokračuje v rozvíjení tohoto mýtu.

Důvodem proč dělám odbočku od okultismu k spisovatelství a hororu je že Lovecraft nebyl zcela obyčejný člověk a jeho povídky jsou naplněné mysteriozní atmosférou přeplněnou okultismem, magií a čímsi dalším, co bylo snad to co měl A.S.Lavey na mysli, když psal že po přečtení Lovecraftových povídek ztratíte zájem o okolní svět.Aby bylo jasné H.P.Lovecraft nebyl okultista, byl to skeptik a kamarádil se s iluzionistou Harrym Houdinim, který se bavil tím že odhaloval podvody na spiritistických seáncích.Zároveň však byl extrémně vzdělaný ve všech možných vědních oborech a uměních.Byl to velice záhadný člověk,samotář, tajnůstkářský podivín a nikdo o něm nic moc nevěděl a dodnes neví (samozřejmě se našla asi čtvrtina jeho dopisů, kterých za život napsal přes sto tisíc, ale ty nám řeknou asi to že byl skeptik se zájmem v astronomii, pil kávu a neměl rád sýr.).H.P.Lovecraft však přečetl i takové kvantum literatury z okruhu okultismu, kabaly, jako žádný návštěvník těchto stránek.Jen ve svém spise o hororu Nadpřirozená hrůza v literatuře zmiňuje Eliphase Léviho, Gustava Meyrinka, Arthura Machena a Klíčky Šalamounovy.Mýtus Cthulhu a Lovecraft, to jsou především povídky, které v nás vyvolávají pocit porušení zákonů trojrozměrného světa a existence skřepčících armád démonů u jeho hranic.Pro Mýtus Cthulhu jsou nejdůležitější povídky: Hrůza v Dunwichi, Volání Cthulhu, Stín nad Innsmouthem, Sny v čarodějnickém domě, Hory šílenství, Stíny z času a Šepot ve tmě.Jsou zde samozřejmě mnohé další které stojí za přečtení, ale výše uvedené tvoří určitý základ pro orientaci v Lovecraftovském kosmu.Doporučuji každému kdo se chce věnovat magii přečíst si alespoň tento základ, Lovecraft patří k základům nejen literárního, ale i okultního vzdělání.Hlavním motivem v těchto povídkách je existence jiných inteligentních bytostí na naší planetě kromě člověka, tyto bytosti jsou převážně mimozemské.Člověk je těmto tvorům více méně lhostejný, někdy jsou mu nepřátelské a jindy je předmětem jejich studia a nebo kulinářských tužeb.Dalším motivem jsou určité zakázané spisy pojednávající o magie a různí vyvrženci společnosti a kulty co podle nich praktikují a snaží se přivést zpět bytosti, které zde kdysi vládly.Mnohé z těchto otřesných spisů nejzlovolnější demonologie existují, jiné jsou fiktivní, ale žádný z nich není natolik slavný jako strašlivý zapovězený Necronomicon.Tato kniha vázaná v lidské kůži, kterou napsal v 8.století šílený arab Abdul Alhazred v Damašku, je jedním z hlavních bodů tohoto literárně-uměleckého mýtu a pro nás coby okultisty je ještě důležitější, neboť se jedná o mocný magický grimoár.Jak je dozajista všem známo existuje hned několik vydaných verzí Necronomiconu a některé dostupné jen na internetu.Ty dvě nejdůležitější jsou Simonův Necronomicon a Hay, Turner, Wilsonův al-Azíf.Simonův Necronomicon je ten delší, co vyšel česky spolu se Zaklínací knihou(Píšu tento článek v posteli na notebooku a na tomto Necronomiconu ležím a jsem líný se zvednout, tedy mi odpusťte že to budu psát z paměti).Je to kniha plná kostrbatých formulí v sumerštině, různých symbolů a mytologických vyprávění.Její text popisuje souboj sil zla a dobra, Prastarých a jejich nepřátel Starších bohů.Obě tyto frakce pocházejí z Lovecraftova mýtu, ale v Simonově Necronomiconu je zastupují postavy z Mezopotámské mytologie.Většina mezopotámských bohů je brána jako Starší bohové, Tiamat a různí démoni jsou pak Prastaří, kromě toho jsou zde i sumerizované zkomoleniny jmen Cthulhu(KUTULU), Yog Sothoth(IAK SAKAK), Azathoth(AZAG-THOTH) a Hastur(XASTUR), to jsou všechno postavy mýtu Cthulhu.Oproti všem jiným názorům a navzdory jménu Necronomicon se nejedná o knihu, která by přiváděla prastaré zpět.Je to kniha proti prastarým, tedy něco v zásadě dobrého co má zabránit silám zla v návratu.Jak později obhájím, je Simonův Necronomicon prachsprostý podvrh.Z magického hlediska je to velice účinná kniha, lze podle ní rozvinout magickou praxi.S padesáti jmény Mardukovými a spellbookem dovede úspěšně pracovat i člověk bez většího okultního vzdělání, nebo blbec.Problémem je že, zkažené zaklínání není dobré, přivádí vás k nestabilní negativním silám.Zdá se však, že obyčejná čeština je lepší než nastudování výslovnosti pro anglický jazyk.I velmi mladí a nezkušení experimentátoři zvládli pracovat s jmény Mardukovými a dosáhnout výsledků a to i přes časté opakování rituálů bez výraznějších vedlejších účinků.O Simonově Necronomiconu neboli Simonomiconu napíšu někdy v budoucnosti.Jak už jsem předeslal je tato kniha podvodem, ikdyž funkčním a účinným.Magické praktiky jsou odvozené z kabaly a magických postupů, tak jak je známe až ve 20.století.Procházení branami není nic jiného než procházení sefirotem z kabaly, brány vymyslel Golden Dawn na začátku minulého století.Navíc magická kabala, tak jak jí začal chápat Lévi v hermetismu, je něco nového a neslučitelného s původní kabalistickou naukou.Navíc kabalistické narážky jako "skořápky" a "žebřík světel" nám ukazují že autorem nemůže být nějaký sumerský mág a tedy je užití sumerštiny a mezopotámských textů a mýtu bezpředmětné, ikdyž si jedno oko vydloubnu a druhé co nejvíce přimhouřím tak nelze za autora brát ani nějakého araba co žil po roce 622, ten by asi více používal arabštiny ve formulích a méně
sumerských odkazů.Pokud už by byl Simonomicon sumerského původu, pak se objevuje plno dalších otázek, jejichž zodpovězení jednoznačně určuje podvrh, chybí klínopis, sigilie jsou evropské s evropskou formou arabských číslic atd.Simonomicon navíc nesouvisí s Mýtem Cthulhu, jakékoliv naznačované souvislosti se ve světle nových výzkumů Mýtu jeví chybnými.Lovecraft se nikdy nezmiňoval o souvislosti mezopotámie a jejích mýtů s prastarými(v povídce co napsal pro Houdiniho jako starší bohy naznačuje egyptská božstva), navíc více rozlišovat Prastaré a Starší bohy, coby nepřátele a vytyčování idejí dobra a zla v mýtu začal vytvářet až August Derleth.Ikdyž Simonomicon není pravý, není to Necronomicon a vůbec nesouvisí s mýtem Cthulhu, lze jej používat jako dobrý magický grimoár, je to mocná kniha.Druhý nejznámější Necronomicon je tzv. Lovecraftův (Lovecraft jej samozřejmě nikdy ani neviděl)čili kitab al-Azíf napsaný triem Wilson, Hay a Turner.Oproti Simonomiconu je to nesmírně kratičké, ale mnohem více se to podobá Necronomiconu popsaného H.P.Lovecraftem a toužebně vysněného jeho fanoušky, entity jsou Lovecraftovi prastaří.Bohužel text není moc obsáhlý, obsahuje v zásadě doporučení kdy je možné vyvolavat které prastaré, popis gestikulace, mytologický úvod a především rituály vyvolání Yog-Sothoth a Shub Niggurath.Text je magicky funkční a lze s jeho pomocí navázat kontakt s prastarými a zmiňovanými bohy.Colin Wilson se narozdíl od Simona přiznal k vytvoření, krátkost textu také naznačuje že narozdíl od Simonomiconu se nemělo jednat o skutečnou snahu po léta podvádět čtenáře, ale jen jako literární vtip.Je to vtip do té míry, že se nejedná o dílo šíleného araba Abdula Alhazreda a neispirovalo H.P.L., ale je magicky plně funkční a napsal jej okultista.Problém je v tom, že Wilson také vycházel spíše z Derletha než z Lovecrafta a jeho mytologický balast je dualistický, tzn. Dobří Starší bohové a zlí Prastaří proti sobě, to můžeme ignorovat a nijak to nebrání na praktickém provádění rituálů.Lovecraft byl ateistou, skeptikem, věřil ve vědu a pohlédl do očí něčemu co zbytek lidstva až později dohnalo k děsivému prozření.Neexistuje dobro a ani zlo, pouze síla a ti co překážejí těm silným budou smeteni, lidstvo je v plynutí věků bezvýznamné a nepředstavuje v nezměrných aeónech více než krátičký záblesk triumfu primátů.Přes nepředstavitelnou odlišnost a nestvůrnost Lovecraftových entit se nejedná o žádné mytologické démony, ale o rasy, chcete-li mimozemské civilizace, které nejsou zlé nebo dobré, ale prostě jsou a jdou si svou cestou, když se jim něco připlete do cesty, například jiná civilizace, třeba právě lidská, prostě to zničí.Lidé jsou poměrně primitivní a nepřizpůsobiví a asi budou s napůl houbovitými bytostmi z kosmu s tisícerem úst, očí a chapadel válčit, aniž by se jich zeptali co chtějí.Jak bychom reagovali, kdyby nám někdo na měsíci zabil Armstronga, protože se jej bál?Navíc musíme uvážit že vyspělá mimozemská rasa se nebude příliš morálně zabývat otázkou lidských práv a pokusů na lidech.Člověk experimentuje na šimpanzech, kteří jsou jeho nejbližší příbuzní.Jak bude asi reagovat civilizace která nám není příbuzná a nebude mít morální komplex na rasu primitivů kteří nedokázali ani Riehmanovu hypotézu?
Existuje ještě bezpočet dalších Necronomiconů, více či méně ispirovaných a proniknuvších do různých hloubek mýtu.Žádný z nich není pravý, nepotřebuji k tomu žádné bližší výzkumy.Tyto verze se vzdalují Lovecraftovým popisům, zřídka dosáhnou padesáti stránek, přičemž Lovecraft udával mnoho přes 751 stran a kniha má obsahovat určité pasáže a fráze, čemuž tak není.To že jsou různé Necronomicony výtvorem dnes žijících lidí není vůbec důležité, jedná se o magicky plně funkční knihy, inspirované jedním z nejzáhadnějších mýtů na světě.Většina magických grimoárů jako jsou nespočetné Klíčky Šalamounovy, Lemegeton nebo Grimoirium verum byla napsána o mnoho set let později než bylo uvedeno.Uvádět velké magické autority a antedatovat grimoáry je jakýsi zvyk existující již od nepaměti.Klíčky Šalamounovy byly kdysi synonymem pro magický grimoár, většina knih o magii byla pojmenována Klíčky a jako autor byl uveden Šalamoun.V minulém tisíciletí nejvýznamější anglický grimoár, Lemegeton (Menší klíčky Šalamounovy)také nebyl napsán Šalamounem, to mu ale neubírá na významu.Dnes je synonymem mocné magické knihy Necronomicon.Dá se říci že klíčky jsou staroaeonské, omezené, kdežto al-Azíf jde až na samou hranici nepředstavitelné hrůzy, jsou to síly z okraje nám astrologicky poznané soustavy, síly hrůz budoucnosti.V dnešním světě vznikají grimoáry převážně jako Necronomicony, nebo jinak inspirované Mýtem Cthulhu, je to obdobné jako zmíněné klíčky, na nichž byla postavená celá magie a hermetismus v jeho stvoření Eliphasem Lévim.Zdá se téměř, jako kdyby něco vyhledávalo pozornost a inspirovalo tvoření takových knih.Za těch pár let, v porovnání se staletí tvorby faustovských, šalamounských a arabských příruček magie, vzniklo mnohonásobně více grimoárů než kdy předtím, ovšem dnes je moderní doba a před stoletímy byly grimoáry výnosným živobytím, jen kvůli tomu se tehdejší lidé namáhali.Jen pár současných grimoárů vzniklo a bylo vydáno, mnohem větší množství jich je volně dostupných, samozřejmě na všem se dá vydělat.Více se fenoménu moderních grimoárů a s tím souvisejícího vlivu Mýtu budu věnovat v nějakém dalším článku, pokud mi majitel blogu dovolí dále publikovat.Zmíním ještě existenci seriozní negrimoárové magické literatury, jako je Pseudonomicon, Voudon Gnostic Workbook a nebo Liber Koth, inspirované prastarými.
Povídky H.P.Lovecrafta nebyly za jeho života nikdy příliš čteny, samozřejmě to byl dobrý spisovatel a měl spoustu fanoušků a s mnoha vedl korespondenci, nebyl však skutečně slavný.Publikoval v brakovém časopise Weird Tales (Nadpřirozené Příběhy), jbez nějakých uměleckých ambicí, jen aby se uživil.Jeho povídky a dva romány co napsal byly svým způsobem velice děsivé, ale také podivné a neuskutečnitelně nepředstavitelné, tehdy jen některého čtenáře nadchly.Lovecraft zemřel po měsících ve stavu podvýživy a nesnesitelných bolestí roku 1937 na rakovinu, dlouho předtím než začala II.světová válka.Tento nejstrašlivější konflikt v dějinách uskutečnil některé Lovecraftovy nepředstavitelné hrůzy.Atomová bomba, bioinžinýrství, bestiální pokusy na lidech, chemické zbraně a mnoho dalšího.Hory šílenství, Herbert West, Nyarlathotep to vše se o několik let po jeho smrti otisklo v realitě formou Hirošimy a Nagasaki, Dr.Mengeleho a Adolfa Hitlera.Rusové až strašlivě napodobili Mi-Go z povídky Šepot ve tmě, když uchovávali na živu oddělené psí hlavy.Dnes nám četba Lovecraftovské fikce připadá odlišná než lidem před osmdesáti lety, ale není to ta samá odlišnost jako když my moderní lidé čteme cosi ze vzdálené historie, tolik odříznuté a vzdálené.Mnohé z těch věcí jsme zažili, nebo naši předkové, mnoho z nepředstavitelného nám připadá normální a běžné, jako součást našeho světa a života.Velmi jsme se vzdálili od břehů našeho ostrůvku poznání a začali jsme osvětlovat temná moře nevědomosti, jednoho dne nám spojení věd poskytne tak strašlivý pohled na skutečnost vykreslenou Lovecraftem, že z ní budeme nuceni uprchnout do nového věku temna, neboť nám klid bude moci přinést jen zapomenutí nebo smrti.Howard P. Lovecraft, přispěvatel brakovému magazínu jehož jméno by nebýt jistého spisovatele asi nikdo neznal, se stal oblíbeným a vyhledávaným autorem.Ovlivnil celou naši kulturu, byl nazván největším spisovatelem horroru 20.století a jeho nekorunovaným princem.Množství uměleckých děl a výtvorů, stejně jako autorů a umělců bylo tímto můžeme obrovskou měrou inspirováno.Stephen King, H.R.Giger, Clive Barker, Guillermo del Toro, Jozef Karika, Neil Gaiman,Thomas Wheeler nebo Vetřelec, Hellboy, Faunův labyrint, Dagon, World of Warcraft, Arcanum, Quake, či uvažme Lovecraftovy přátele a žáky, s nimiž častokrát spolupracovat a spoluspisoval příběhy, například Rober E. Howard autor Conana nebo Robert Bloch se svým Psychem.Všude se neustále objevují motivy, jména a odkazy Lovecraftova Mýtu.Z okultistů jmenuji jen Michaela Bertiauxe, Kennetha Granta, Phila Hineho, Donalda Tysona a nebo Anton Lavey.Není mým cílem zdůrazňovat a vypisovat veškerý vliv H.P.Lovecrafta na kulturu, pokouším se jen o jakýsi úvod.
Jak již bylo řečeno byl HPL naprosto skeptický k veškerému okultismu, magii a čemkoliv dalšímu neempirickému, zároveň však většinu své tvorby inspiroval sny a nočními můrami, mimo to trpěl spánkovou obrnou a jako malý byl stižen záplavami tzv.nočních běsů.Velmi se obával Nočních vyzáblin, které se k němu přikrádaly a odtahovaly jej do mystických krajin tzv. Dreamland nebo Snová země.Malinkatý Lovecraft nebyl blázen a ani neměl bujnou fantazii, pouze byl stižen poruchou spánku, která se u některých osob v dětství objevuje a je provázena halucinacemi a živými sny.V dospělosti však vymizí, vyjma některých geneticky podmíněných případů a užívání určitých psychofarmak.Tyto incidenty silně ovlivnily jeho tvorbu, byl také extrémně citlivý a mnozí okultisté jsou přesvědčeni o jeho mediumistickém nadání.Obrovský rozsah jeho záběru znalostí a přehledu literatury kterou přečetl a poznal je úctyhodný.Ovládal naprosto bravurně latinu a jako dítě objevil něco co se pro něj v jeho traumatickém dětství stalo opěrným bodem a učiněným pokladem, stovky a stovky knih z 17. a 18.století nalézající se v knihovnách jeho domu.To vše nesmírně ovlivnilo jeho tvorbu.Mnozí badatelé nejen v okultní oblasti se domnívají že Lovecraft na něco přišel, že jeho povídky nejsou úplnou fikcí, pokud je skutečně něco z nich fiktivní.Zvláště okultisté zastávají názor, že HPL byl coby hypersensitivní jedinec nadán určitou jasnovidností nebo mediumstvím, že dokázal odhalit určitá fakta a alespoň podvědomě je spojit a prohlédnout do oblasti reality zahalené temnotou pro zbytek lidstva.Mnozí další se domnívají, že Lovecraft zcela objektivně něco odhalil a možná si to sám vědomě uvědomoval, ikdyž tomu nebyl schopen uvěřit.Korespondence jeho mýtu s realitou je až děsivá.Odhlížím od jistých archeologických nálezů, určitých masových pozorování a událostí, míst a legend a budu se soustředit pouze na okultní stránku věci.Jsem si vědom toho že obojí spolu pevně souvisí, ale některé závěry nemohu nikdy publikovat a jiné pouhé informace umístěné vedle sebe odmítám uveřejnit, pokud se domníváte že chci jen dramatizovat, jsem rád neboť nevědomost je někdy milosrdnější než pravda.
Zdá se že samotářský pan Lovecraft z Providence byl nějakým způsobem spřízněn s jedním z 100 největších Britů, Aleisterem Crowleyem, zakladatelem filosofie Thelema a největším mágem 20.století.Rok 1904, kdy bylo Lovecraftovi 14 a trpěl sny o postavě jakéhosi kouzelníka-šoumena jemuž začal říkat Nyarlathotep, byl pro Crowleye přelomový.Tehdy byl se svou první manželkou na líbánkách v Egyptě, přerušil kvůli manželství rituál ze slavné Abramelinovy magie.Crowleyho žena Rose mu řekla že na něj čekají, tvrdila že má vizi nějakého božstva.Rose byla nevzdělaná v oblastech okultismu a nebo egyptologie, proto jí Crowley zkoušel neboť jí nevěřil.Pak obdržel poselství od jakési entity, která sebe sama nazývala Aiwass (povšimněte si oné nepřehlédnutelné podobnosti s názvem runy Ehwaz), tehdy mu tato entita nadiktovala ústřední knihu celé filosofie Thelema a důležitý text celé západní magie a magické filosofie Knihu Zákona, liber Al vel Legis.Není možno zde vyjevovat cokoliv ze základů Thelemy kvůli rozsahu článku, myslím že každý kdo se chce věnovat magii se tohoto tématu dotkne a pokud ne nebude mu to vadit.Roku 1920 zažil Lovecraft svou dosud nejděsivější a nejsilnější noční můru, která byla provázená sérií dalších psychosomatických příznaků, následoval stav v němž automatickým psaním sepsal text později napsaný Nyarlathotep.Dle mnohých názorů je Lovecraftův zážitek velice podobný tak zvaným únosům extraterestrickými entitami, které se však začaly objevovat až o několik desetiletí později.Crowley v této době(velice zhruba) uskutečňoval magický kontakt s entitou Lam, která byla popsána shodně jako bytosti pozorované při únosech mimozemskými tvory.Roku 1909 slyšel při práci s étyry Enochiánské magie slovo Tutulu, toto slovo je deformovanou a nebo správnou verzí jména Cthulhu nebo Kutulu, Lovecraftova božstva-velekněze mimozemské rasy hybernujícího v potopeném městě, je velice pravděpodobné že toto jméno Lovecraft slyšel během stavu spánkové obrny, při kterém jsou sluchové i jiné halucinace běžné.Podobné je i jméno jistého mezopotámského božstva popisovaného jako vodní muž a tichomořských chobotnicovitých bohů.
Část Crowleyho řádu O.T.O.( konkrétně OTOA a Tyfonský řád) byla po jeho smrti ve vedení Kennetha Granta, přímého Crowleyho žáka a jemu blízkého Michaela Bertiauxe silně inspirována Lovecraftovým mýtem, Aiwass je zde poslem prastarých.Lovecraft jako posla prastarých uvádí Nyarlathotepa, ten je popsán jako s tisícem tváří, jeho prvek posla bohů je merkurický, kdežto zmínky o jeho využívání propagandy a zástupech zfanatizovaných lidí kteří jsou posedlí činit jeho vůli, stejně jako náznaky odhalení mysterií jaderných zbraní naznačují plutonské korespondence, k sefiře Keter jej přiřazuje i Sefirot Církve Hvězdného Vědomí (ano, ona fiktivní nechvalně známá sekta z Lovce Temnot-The Hounter of the Dark), Nyarlathotep přímo podléhá Azathothovi a jeho bezmyšlenkovitou vůli oddaně vykonává.Azathoth šílený bůh, atomový chaos ve středu universa je brán jako kosmogeneze, to jsou jednoznačné prvky Pluta/sefiry Keter.Liber Al vel Legis, kniha nadiktovaná Aiwassem za již stručně zmíněných okolností Crowleymu, bývá spojována s Lovecraftovým Al Azíf, tedy arabskou verzí Necronomiconu pojmenovanou po zvuku pouštního hmyzu, který arabové považují za hlasy démonů.Z tohoto hlediska je zajímavé, že Jozef Karika uvádí že jednu část Liber Legis lze užít jako magický grimoár pro evokaci Choronzona.S Choronzonem v rámci tohoto vesmíru a jeho zákonitostí lze spojit Dunwich Horror, což je nestvůrný hybrid z Lovecraftovy povídky Hrůza v Dunwichi, ten úzce souvisí s nepojmenovatelnou hrůzou tzv. Létající polypy nebo Beztvaří letci, kteří mají prvky původu v jiných vesmírech s odlišnými zákony a jež nelze běžným způsobem zabít.Více se tomuto věnuje Donald Tyson ve své verzi Necronomiconu.Praktickou magií Mýtu Cthulhu, jednotlivými grimoáry a jeho souvislostmi se budu věnovat příště.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Scot Fasel Scot Fasel | E-mail | Web | 4. února 2011 v 6:06 | Reagovat

Try voucher code "onecentcoupons" - HostGator hosting one month free during order.

2 Pujcky Bez Prokazovani Prijmu Pujcky Bez Prokazovani Prijmu | E-mail | Web | 1. května 2011 v 17:20 | Reagovat

Rychla Pujcka Penize Jeste Dnes

3 SW SW | 5. září 2013 v 22:28 | Reagovat

Comments 1 and 2: GTFO With that spams.
Autor: Zajímavý článek.

4 meny meny | Web | 17. června 2015 v 19:14 | Reagovat

Ty jsi se nespletl, že jo ;-)

5 LarryNaill LarryNaill | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 22:47 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>casino</a> guide

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama