Nepřípustná historie

7. července 2010 v 23:15 | Zatím si nezvolil jméno |  Články
,,Lovecraft psal to samé s čím se proslavil Däniken 50 let po něm"
Jason ColavitoŽijeme jen na malém ostrůvku nevědomosti, bezpečně ukrytí za zdí, která nás chrání před odhalením jistých strašlivých věcí, jejichž poznání by nás brzy stálo příčetnost.Člověk nebyl jedinou vědomou bytostí, která na této planetě existovala a bude existovat.Dávno před ním se po povrchu země pohybovalo množství strašlivých a nepředstavitelných ras, které jej svou vyspělostí dalekosáhle převyšovaly.Velmi se chvěji, při pomyšlení že něco z těchto minulých věků přežilo a že si tito Prastaří přejí návrat.Tam kde nyní vládne člověk, tam vládli kdysi oni, ale éra člověka nebude trvat věčně, jako po zimě vždy následuje léto, tak po létu vždy následuje zima.Ufologové možná tuší hrozivé tajemství, které nás obklopuje a je velice podivné, že ti z ufologů, kteří se až příliš přiblížili svými výzkumy a teoriemi Lovecraftově fikci, vždy za záhadných okolností brzy zahynuli.
Velmi se obávám o lidstvo, protože pokud se těm věcem z dávnověku postaví do cesty, pak nebude mít jeho věk dlouhého trvání.Žádám všechny antroponcetristy a osoby, které jsou přesvědčeny o jedinečnosti života na zemi a vyjímečnosti lidstva, aby celý článek a veškeré Lovecraftovo dílo považovali za pouhou fikci a udržovali se ve stavu zdravé neznalosti a slepoty k určitým děsivým faktům.A abych usnadnil těmto osobám jejich snažení zůstat v přesvědčení že lidstvo je jedinou a jedinečnou inteligentní rasou ve veškerém čase a prostoru, nebudu upozorňovat na nálezy stop humanoidních vzpřímených tvorů z doby dinosaurů, na objev kladívka a potrubí z dob, kdy ještě neexistovali savci a též nehodlám upozorňovat že ve vrstvách minerálů z doby před 65ti miliony let, tedy v době kdy vyhynuli dinosauři, se nalézá radioaktivní látka která vzniká pouze uměle a to při explozích atomových zbraní.Nehodlám zmiňovat záhadná úmrtí ufologů Philipa Schneidera, Williama Coopera, Rona Johnsona a ani Rona Rummela.Též nebudu hovořit o určitých tajných spisech a kultech a radím, aby se tito lidé vyhnuli četbě povídek H.P.Lovecrafta a brali je jen jako neškodnou fantazii a dobrý horror, bez hlubšího smyslu.
V dobách, kdy byla Země ještě pustá a prázdná, přišli z hlubin vesmíru Oni.Neviděni a neslyšeni sestoupili na mrtvou zem.Bytosti s hvězdicovitou hlavou a soudkovitým tělem, které známe jako Starší, tyto bytosti zde vytvořili svá města v hlubinách oceánu a pomocí vyspělé schopnosti manipulace a tvorby biologického materiálu zde začali tvořit život a také své otroky.Tito otroci se nazývali Shoggoth, byly to protoplazmatické organismy.Nemyslící tvorové, které ovládali Starší s pomocí svých rozvinutých parapsychologických sil, využívali je jako otroky, nejčastěji ke stavebním pracem a dovedli jejich chvějící se slizkou masu přimět k tvorbě specifických orgánů, tak jak se jim to hodilo.V dobách, kdy již se život rozšířil z oceánů na povrch světa a dosahoval vyspělých forem a Starší jej následovali, přišla z vesmíru strašlivá zhouba.Bytosti, které byly všemu pozemskému životu vzdálené a nepodobné, rasa Cthulhu která vynikala obrovskou silou.Cthulhu či Cthulhi vstoupili do války se Staršími, bylo užito nukleárních zbraní a dalších strašlivých mechanismů hromadného ničení, které nedovedeme ani popsat.Přes vzájemnou nepodobnost a destruktivitu obou ras došlo k ukončení války a příměří.Na scéně se však objevili noví hráči, pozemský život začal tvořit první inteligentní formy.Jedna z těchto forem, která sebe sama nazývala se stala obětí uprchlíků z dálav kosmu, které přes rozlehlou kosmickou prázdnotu posílali své mysli a celá jejich civilizace si přivlastnila těla Tharogorů.Byla to Velká rasa Yith, vůbec nejvyspělejší civilizace jakou náš malý svět měl tu čest hostit a vskutku to byla čest.Velká rasa Yith si podmanila čas, nebyla závislá na hmotě a využívala fyzických těl jiných bytostí, když bylo třeba.Yithé zůstávali ve skrytu a posílali své mysli napříč časem do všech období naší planety, do těl vhodných zástupců všech uvědomělých ras, které v minulosti existovaly a v budoucnu existovat budou.Byli to vědci, bytosti snad na nejvyšším stupni vývoje, jakého mohou inteligentní tvorové dosáhnout, chtěli poznávat a postupně poznali a zaznamenali celou historii tohoto světa a své vědecké úsilí rozšířili i na nejbližší obydlené planety, kam vyslali mysli svých agentů.Z vesmíru začaly pronikat další tvorové, houbovití tvorové zvaní Mi-Go, kteří vynikali svou technologickou vyspělostí a na Zemi se z tehdy rozšířených a dalo by se říci vládnoucích mohutných ještěrovitých tvorů vyvinula humanoidní rasa, která pod patronací ostatních mnohem vyspělejších ras rychle přesáhla úroveň, jaké mohou kdy dosáhnout lidé.Tento svět byl obýván a nebo navštěvován mnoha strašlivými civilizacemi z hlubin vesmíru a další tvorové přicházeli a jiní zde vznikali jako důsledek evoluce a nebo genetických experimentů.Nad příchodem rasy Yith se vznášela neblahá předzvěst, oni sami o tom nikdy nehovořili, ale pak přišli.Stěží bychom je mohli nazývat bytostmi a k živým tvorům měly tyto stvůry nepředstavitelné ohavnosti daleko, byli označování mnohými jmény, ale jejich neskutečná vzdálenost všem uvědomělým tvorům je činila nepojmenovatelným.Temnota těchto Beztvarých letců či Létajících polypů se rozhostila nad veškerým životem.Jakékoliv snahy o komunikaci s těmito bytostmi selhaly, přesto byly inteligentní.Projevovaly se neskutečnou krutostí, jejich inteligence se projevovala sadistickým potěšením při zabíjení všech živých tvorů, kterážto činnost byla hlavní náplní existence těchto tvorů.Chtěli tento svět a postupně celý vesmír zbavit veškerého rostliného i živočišného života a náležitě si užít nepředstavitelnou bolest a agónii kterou mu tím způsobí.Nebyli zcela hmotní, jejich těla byla tvořena zvláštní matérií, která neměla svou obdobu v žádné sféře tohoto vesmíru, přesto však jejich těla nedokázala procházet pevnou hmotou.Byli v zásadě takřka neviditelní, podobali se obrovským strašným oblakům, které se vznášely nad krajinou bez jakýchkoliv křídel a dovedli měnit proudění vzduchu a tím vyvolávat děsivé atmosferické bouře.Nešlo je žádným způsobem zastavit, jejich těla odolávala všem druhům a typům zbraní, atomové, chemické a ani magické zbraně jim nedokázaly ublížit.Jen na určitý druh elektromagnetického záření se ukázali být citliví a dokázal je krátkodobě ochromit.
Beztvaří letci byli odvěcí nepřátelé Velké rasy Yith.Tato vyspělá rasa je snad kdysi přivedla z odlišného vesmíru s jinými zákony a vlastnostmi hmoty při svých experimentech s časoprostorem.Nedokázala s nimi navázat žádný kontakt a druh komunikace, byli imunní vůči snahám o přemisťování vědomí do jejich těl a ukázali se být racionálně nepochopitelní a jejich snaha o destrukci všeho života začala představovat neuvěřitelné nebezpečí.
Yithé se rozhodli Beztvaré letce zastavit, ať to stojí co to stojí.Jednak byli zodpovědní za jejich příchod a za druhé byli jediní s potenciálem tak učinit.Napříč vším časem a prostorem vyhledali spojence a vytvořili plán.Ve vší tajnosti a taháním nitek za oponou přiměli rasu Starších aby přišla na chladnou a mrtvou zemi, kde zasela život a z něj vytvořila bytosti vhodné k usazení vědomí Yithů, pak rasu Cthulhi, která vynikala obrovskou silou a nakonec rasu Mi-Go, která z těchto ras byla technicky nejvyspělejší.Schromáždili je na malém světě, který měl být klíčovým bojištěm s Beztvarými letci.
Pak přišel soumrak a Oni přišli, první bitva války o budoucnost Vesmíru započala.Yithé schromáždili vyspělé rasy a vytvořili alianci Starších bohů.Starší bohové porazili Létající polypy a uvěznili je pod zemský povrch, černá bazaltová města těchto tvorů zůstala opuštěná.Yithé velmi dobře věděli, že to není konec a že vražedné stvůry lačnící po krutosti na myslících tvorech, nesetrvají pod zemí navždy.Obávali se toho dne, kdy se vrátí a v tichosti plánovali a vysílali mysli do daleké budoucnosti, aby vůbec nějaká budoucnost byla.Jednoho dne, snad došlo k zmenšení intenzity magnetického pole Země a nebo k jiné periodické události a oni se osvobodili.Roje nestvůrných živoucích oblaků vyrazily z hlubin země a Yithé, kteří již neměli šanci opustili těla Tharogorů.a přesunuli své mysli do těl národa hmyzích tvorů, kteří na zemi budou žít, dlouho poté co skončí éra člověka.Rasa Cthulhu byla sražena na kolena nezničitelnou hrůzou Beztvarých letců a to vše co zbylo z uskupení Starších Bohů dokázalo na pokraji vlastního zničení opět spoutat Létající polypy a zahnat je do tunelů a velikých dutin v zemské kůře.Průchody k nim zahradili nepřekonatelnými bránami a brány zapečetily nerozlomitelnými pečetěmi.Místa kde tyto průchody jsou byla zapomenuta a nesmělo se o nich mluvit.Rasa Cthulhi odešla ze země, ale předtím byl Velekněz, vládce této rasy, Velký Cthulhu, strašlivá a nepřekonatelná nestvůra větší než všichni ostatní této rasy, spojnice mezi Prastarými a Vnějšími Bohy(kosmickými principy, silami Universa), uveden do hybernace ve městě R'lyeh, které bylo opuštěno a potopeno do mořských hlubin.Jednoho dne, až nadejde čas a rozlomí se pečeti na tajných místech, tak se R'lyeh vynoří a Velký Cthulhu zavolá Prastaré zpět, aby se odehrála konečná bitva.Zatím však spí a čeká.Mi-Go nikdy neměli trvalé zájmy na tomto světě, vždy jen těžili a budou těžit určité suroviny, které jsou důležité pro jejich technologii a nenacházejí se na jejich domovském světě na okraji Sluneční soustavy.Civilizace Starších zde však stále existovala a přes určitý úpadek stále vládla nad podstatnou částí světa, poté však i je stihla tragédie.Bezdušší otroci Shoggoth, získali určitý stupeň inteligence a nezávislosti a vzbouřili se vůči svým pánům.Ve válce se Shoggoth dosáhli Starší úpadku a při snaze tyto geneticky vyšlechtěné slizovité stvůry zastavit přišli o většinu svých měst a území, která obývali.Když byli vzbouření Shoggoth zastaveni stáhli se Starší na nejjižnější kontinent, ke svému pobavení v těchto časech plných smutku užívali primitivní opičí tvory, kteří však projevovali potenciál k dalšímu vývoji a objevila se u nich zručnost při využívání nástrojů.Pak došlo k rozsáhlým změnám klimatu a poslední říše Starších na nejzazším jihu byla stejně jako severní pól planety pokryta věčným ledem a sněhem.Starší možná přečkali i tyto útrapy, ale na zbytku planety se začala vzmáhat rasa vzniklá evolucí z původních otroků Starších, tito inteligentní primáti se nic netušíce o dávné minulosti ve své omezenosti rozšířili po většině planety a snad budou hrát ještě nějakou úlohu ve velké šachové partii Yithů o budoucnost.Aniž by to většina z nich tušila, tak pod hladinou oceánů rasa Hlubinných výměnou za dar nesmrtelnosti slouží své matce Hydře a otci Dagonovi ku slávě a vůli Velikého spícího boha Cthulhu.Mi-Go zkoumají lidské bytosti, na odlehlých místech těží své nerosty a v naprosté tichosti se starají o své cíle.Rasa Ramádí nejvíce podobná lidem a jediná ze zmíněných která zde povstala stejně jako člověk, vedená vůlí Nyarlathotepovou se zde projevuje nezjevněji, protože zde má mnoho cílů a zde byl kdysi její domov.Na nejzazším jihu snad cosi přečkalo, za hradbou ledu a mrazu chráněno před zvědavými.
Velká Rasa Yith opakovaně vyslala své mysli mezi lidské bytosti.Mnohé tajemné události a zapovězené mysteriozní texty jsou jejich dílem.Za Lovecraftovými texty mnozí okultisté vidí ruku a další opatrně naznačují spojitost s Velkou Rasou.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama